خودروی سانگ یانگ رکستون G4

 

 

عملکرد هوشمند درب عقب برقی توسط سوییچ قرار گرفته در سمت راست غربیلک فرمان به روش زیر قابل تنظیم است:

1.       گزینه "User Setting" را با فشردن دکمه اصلی منو انتخاب کنید.

2.       گزینه " Lights " را با فشردن دکمه تغییر منو انتخاب کنید.

3.       گزینه " AUTO approach lamp " را با فشردن دکمه تغییر منو انتخاب کنید.

4.       گزینه مربوط به فعال / غیرفعال سازی درب عقب هوشمند را انتخاب کنید.