سایت کارفایل اولین سایت ارائه دهنده ی فایل های تعمیراتی خودروهای روز دنیا در ایران برای دانلود آسان می باشد .

اطلاعا ت موجود در سایت در دسته بندی های مختلفی ارائه شده اند که براحتی قابل یافتن می باشند.

در منوی راهنمای تعمیرات اطلاعات میتوانید اطلاعات تعمیراتی خودروها را ملاحظه نمایید. توجه داشته باشید اکثریت موارد، اطلاعات اصلی و به زبان انگلیسی می باشند.

نقشه های برق به تفکیک هر خودرو در منوی نقشه های برقی قابل دسترسی می باشد.

اطلاعات آموزشی بسیار عالی نیز در منوی مطالب آموزشی قرار گرفته است که مطمئنا علاقمندان استفاده زیادی از این بخش خواهند برد.

در منوی فایل های ویژه دسته بندی های مختلفی برای فایل های ویژه ایجاد شده است که از آن جمله می توان به گیربکس اتوماتیک، اطلاعیه های فنی و اطلاعات مربوط به سیستم های ضد سرقت انواع خودروهای روز دنیا اشاره کرد.

یکی از مهمترین قسمت های سایت بخش مربوط به راهنمای کدهای خطاست که اطلاعات بسیار عالی در خصوص کدهای خطای خودروهای متلف در آن بخش قابل دسترسی می باشد.