روش صحیح تست انژکتورها

معیوب بودن انژکتورها تاثیر قابل توجهی در عملکرد خودرو خواهد داشت لذا در زمان بد کار کردن خودرو یا زمانی که مشکوک به این هستید که ممکن است یکی از سیلندرها عمل نکند تست انژکتورها یکی از گزینه های عیب یابی خواهد بود.

 جهت تست انژکتور روش های مختلفی وجود دارد.

روش اول: در این روش به کمک دستگاه عیب یاب و بدون باز کردن انژکتورها می توانید جهت تست آنها اقدام نمایید. در این صورت دستگاه عیب را وصل کرده، وارد منوی مربوط به موتور شده و سپس وارد گزینه تست عملگرها شوید. بخشی از گزینه های این قسمت مربوط به تست عملکرد انژکتورها می باشد که در این صورت کافیست موتور را روشن کرده و تست انژکتور سیلندر دلخواه را انجام دهید. در این صورت با قطع شدن انژکتور مربوطه اگر خودرو دچار ریپ شدید شد به این معناست که انژکتور سالم بوده است در غیر اینصورت انژکتور معیوب می باشد.

روش دوم: روش بعدی تست اهمی از انژکتورها می باشد. بدین منظور مطابق شکل زیر سوییچ را بسته، سوکت انژکتور را بیرون کشیده و توسط مولتی متر مقاومت داخلی انژکتور را انجام دهید. مقدار مقاومت انژکتورها در هر خودرو ممکن است متفاوت باشد که جهت اطلاع از میزان دقیق آن به راهنمای تعمیرات و بخش سوخت رسانی خودروی مورد نظر مراجعه نمایید.

 سلکتور مولتی متر را روی حالت اهم قرار دهید.

سوکت انژکتور مورد نظر را کشیده و با وصل کردن پراب های مولتی متر به پایه های سوکت روی انژکترو مقدار مقاومت آن را اندازه گیری نمایید.

 

روش سوم: اندازه گیری برق روی سوزن انژکتور

در این روش برق روی سوزن را اندازه گیری میکنیم. بدین منظور سوکت سوزن را بیرون آورده، سوییچ را باز میکنیم. سلکتور مولتی متر را روی حالت اندازه گیری ولتاژ قرار می دهیم.

سپس پراب منفی مولتی متر را به بدنه زده و پراب مثب را به پایه مثبت سوکت سوزن از روی دسته سیم بزنید. در این صورت باید ولتاژ 12 در مولتی متر نمایش داده شود.